child welfare service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

child welfare service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm child welfare service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của child welfare service.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • child welfare service

    Similar:

    child welfare agency: an administrative unit responsible for social work concerned with the welfare and vocational training of children

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).