cash sale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cash sale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cash sale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cash sale.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cash sale

  * kinh tế

  bán bằng tiền mặt

  bán lấy tiền mặt

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  sự bán bằng tiền mặt