capital of seychelles nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

capital of seychelles nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm capital of seychelles giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của capital of seychelles.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • capital of seychelles

    Similar:

    victoria: port city and the capital of Seychelles

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).