capital of new jersey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

capital of new jersey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm capital of new jersey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của capital of new jersey.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • capital of new jersey

    Similar:

    trenton: capital of the state of New Jersey; located in western New Jersey on the Delaware river

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).