trenton nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trenton nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trenton giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trenton.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • trenton

    capital of the state of New Jersey; located in western New Jersey on the Delaware river

    Synonyms: capital of New Jersey

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).