trenton rock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trenton rock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trenton rock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trenton rock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trenton rock

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đá vôi trenton (thành hệ chứa dầu quan trọng ở mỹ)