trenton limestone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trenton limestone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trenton limestone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trenton limestone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trenton limestone

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đá vôi trenton