capital of belarus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

capital of belarus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm capital of belarus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của capital of belarus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • capital of belarus

    Similar:

    minsk: the capital of Belarus and of the Commonwealth of Independent States

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).