minsk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

minsk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm minsk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của minsk.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • minsk

    the capital of Belarus and of the Commonwealth of Independent States

    Synonyms: capital of Belarus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).