blasting cap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blasting cap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blasting cap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blasting cap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • blasting cap

  * kỹ thuật

  đầu đạn

  kíp nổ

  ngòi nổ

  hóa học & vật liệu:

  dây mồi nổ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • blasting cap

  a small tube filled with detonating substances; used to detonate high explosives