ball coupling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ball coupling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ball coupling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ball coupling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ball coupling

  * kỹ thuật

  khớp cầu

  sự nối khớp cầu

  cơ khí & công trình:

  khớp bi