ballade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ballade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ballade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ballade.

Từ điển Anh Việt

  • ballade

    /bæ'lɑ:d/

    * danh từ

    thơ balat

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ballade

    a poem consisting of 3 stanzas and an envoy