aster ptarmicoides nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aster ptarmicoides nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aster ptarmicoides giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aster ptarmicoides.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aster ptarmicoides

    Similar:

    upland white aster: tufted rigid North American perennial with loose clusters of white flowers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).