asterisked nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asterisked nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asterisked giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asterisked.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • asterisked

  marked with an asterisk

  the starred items

  Synonyms: starred

  Similar:

  star: mark with an asterisk

  Linguists star unacceptable sentences

  Synonyms: asterisk

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).