aster divaricatus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aster divaricatus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aster divaricatus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aster divaricatus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aster divaricatus

    Similar:

    white wood aster: rhizomatous perennial wood aster of eastern North America with white flowers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).