asteriatid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asteriatid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asteriatid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asteriatid.

Từ điển Anh Việt

  • asteriatid

    * tính từ

    có hình sao (ngọc)