asterisk (*) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asterisk (*) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asterisk (*) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asterisk (*).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • asterisk (*)

  * kỹ thuật

  dấu sao (*)

  toán & tin:

  dấu hoa thị

  dấu sao *