arcus tendineus musculi levatoris ani nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arcus tendineus musculi levatoris ani nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arcus tendineus musculi levatoris ani giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arcus tendineus musculi levatoris ani.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arcus tendineus musculi levatoris ani

    * kỹ thuật

    y học:

    cung gân của cơ nâng hậu môn