arcus alveolaris mandibulae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arcus alveolaris mandibulae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arcus alveolaris mandibulae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arcus alveolaris mandibulae.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arcus alveolaris mandibulae

    * kỹ thuật

    y học:

    cung ổ răng hàm dưới