arcus dorsalis pedis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arcus dorsalis pedis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arcus dorsalis pedis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arcus dorsalis pedis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arcus dorsalis pedis

    * kỹ thuật

    y học:

    động mạch mu bàn chân (như arteria arcuata pedis)