arcus lumbocostalis lateralis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arcus lumbocostalis lateralis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arcus lumbocostalis lateralis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arcus lumbocostalis lateralis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arcus lumbocostalis lateralis

    * kỹ thuật

    y học:

    dây chằng cung của cơ hoành