arcus senilis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arcus senilis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arcus senilis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arcus senilis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • arcus senilis

  * kỹ thuật

  y học:

  cung già

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • arcus senilis

  Similar:

  arcus: a whitish deposit in the shape of an arc that is sometimes seen in the cornea