arcus juvenilis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arcus juvenilis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arcus juvenilis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arcus juvenilis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arcus juvenilis

    * kỹ thuật

    y học:

    cung trẻ, cung thanh xuân