arcuspalatogiossus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arcuspalatogiossus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arcuspalatogiossus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arcuspalatogiossus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arcuspalatogiossus

    * kỹ thuật

    y học:

    cột trước của màng hầu