alluvial deposit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alluvial deposit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alluvial deposit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alluvial deposit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alluvial deposit

  * kỹ thuật

  bồi tích

  lớp bồi

  lớp lắng

  lớp trầm tích

  trầm tích sông

  hóa học & vật liệu:

  mỏ sa khoáng

  trầm tích phù sa

  cơ khí & công trình:

  trầm tích đất bồi

Từ điển Anh Anh - Wordnet