alluvial sand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alluvial sand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alluvial sand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alluvial sand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alluvial sand

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cát đất bồi