alluvial terrace nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alluvial terrace nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alluvial terrace giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alluvial terrace.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alluvial terrace

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thềm bồi tích