alluvial gold nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alluvial gold nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alluvial gold giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alluvial gold.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alluvial gold

  * kinh tế

  vàng bồi tích (đãi được từ dòng nước)

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  vàng đất bồi