alluvial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alluvial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alluvial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alluvial.

Từ điển Anh Việt

 • alluvial

  /ə'lu:vjəl/

  * tính từ

  (thuộc) bồi tích, (thuộc) đất bồi, (thuộc) phù sa

  alluvial soil: đất phù sa, đất bồi

  * danh từ

  đất phù sa, đất bồi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alluvial

  * kỹ thuật

  bồi đắp

  bồi tích

  đất bồi

  phù sa

  phù xa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alluvial

  of or relating to alluvium