alluvial layer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alluvial layer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alluvial layer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alluvial layer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alluvial layer

    * kỹ thuật

    lớp bồi tích