alluvial formation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alluvial formation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alluvial formation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alluvial formation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alluvial formation

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tầng bồi tích