alluvial ore mining nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alluvial ore mining nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alluvial ore mining giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alluvial ore mining.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alluvial ore mining

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự khai thác quặng đất bồi