alluvial slope nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alluvial slope nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alluvial slope giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alluvial slope.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alluvial slope

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sườn aluvi

    sườn bồi tích