alluvial water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alluvial water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alluvial water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alluvial water.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alluvial water

    * kỹ thuật

    nước (sườn tích)

    nước bồi tích

    nước phù sa