alluvial depeter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alluvial depeter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alluvial depeter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alluvial depeter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alluvial depeter

    * kỹ thuật

    bồi tích