alluvial river nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alluvial river nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alluvial river giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alluvial river.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alluvial river

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sông bồi tích