alluvial deposits nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alluvial deposits nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alluvial deposits giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alluvial deposits.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alluvial deposits

    * kỹ thuật

    bồi tích

    lớp lắng đất bồi