alluvial placer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alluvial placer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alluvial placer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alluvial placer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alluvial placer

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sa khoáng bồi tích