alluvium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alluvium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alluvium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alluvium.

Từ điển Anh Việt

 • alluvium

  /ə'lu:vjəm/

  * danh từ, số nhiều alluvia, alluviums

  bồi tích, đất bồi, đất phù sa

  alluvium period: (địa lý,địa chất) kỷ thứ tư

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alluvium

  * kỹ thuật

  bồi tích

  đất bồi

  đất bồi tích

  phù sa

  phù xa

Từ điển Anh Anh - Wordnet