adhesion weight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adhesion weight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adhesion weight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adhesion weight.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adhesion weight

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trọng lượng bám

    trọng lượng móc