adhesion stress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adhesion stress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adhesion stress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adhesion stress.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adhesion stress

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ứng suất dính kết