adhesion railroad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adhesion railroad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adhesion railroad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adhesion railroad.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adhesion railroad

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    đường sắt bám mặt đất