adhesion coefficient nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adhesion coefficient nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adhesion coefficient giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adhesion coefficient.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adhesion coefficient

  * kỹ thuật

  hệ số dính

  hệ số dính kết

  ô tô:

  hệ số bám dính