adhesion test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adhesion test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adhesion test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adhesion test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adhesion test

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  sự thử bám dính

  sự thử cố kết

  sự thử dính kết