acoustical frequency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acoustical frequency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acoustical frequency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acoustical frequency.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acoustical frequency

  * kỹ thuật

  âm tần

  tần số âm thanh

  toán & tin:

  tần số âm (thoại)