accounting entry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accounting entry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accounting entry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accounting entry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • accounting entry

  * kinh tế

  bút toán kế toán

  ghi chép kế toán

  khoản bút toán

  khoản ghi sổ

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  mục kiểm

  mục nhập kế toán

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • accounting entry

  Similar:

  entry: a written record of a commercial transaction

  Synonyms: ledger entry