accounting data nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accounting data nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accounting data giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accounting data.

Từ điển Anh Việt

  • accounting data

    (Tech) dữ kiện kế toán

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • accounting data

    all the data (ledgers and journals and spreadsheets) that support a financial statement; can be hard copy or machine readable