accounting rate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accounting rate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accounting rate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accounting rate.

Từ điển Anh Việt

 • accounting rate

  (Tech) biểu suất kế toán

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • accounting rate

  * kinh tế

  hối suất kế toán

  tỉ suất kế toán

  * kỹ thuật

  mức kế toán

  điện tử & viễn thông:

  suất kế toán