nhức trong Tiếng Anh là gì?

nhức trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhức sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhức

  * dtừ

  xem nhưng nhức, , rức

  to ache; smarting; acute; keen; stinging; twinge

  tôi nhức đầu my head aches

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhức

  * verb

  to ache; smarting

  tôi nhức đầu: My head aches

  nhức đầu headache

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhức

  to ache, smarting