nhức lỗ tai trong Tiếng Anh là gì?

nhức lỗ tai trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhức lỗ tai sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhức lỗ tai

    have earache